Награди

Признание за успеха и авторитета на "Ливиа-М", като производител на спално бельо са престижните награди, които бележат възходящия път на развитие. В началото два “Златни лъва”, присъдени от Съюз “Произведено в България” утвърдиха покриването на високите критерии за качество и дизайн на българския пазар. През 2000 г. на тържествена церемония в Женева “Ливиа-М” получи в Женева международна Златна звезда за качество, а две години по-късно в Париж й бе присъдена и Платинена звезда.

МЕЖДУНАРОДНА
ПЛАТИНЕНА
ЗВЕЗДА
ЗА КАЧЕСТВО

ПАРИЖ 2002 година
МЕЖДУНАРОДНА ПЛАТИНЕНА ЗВЕЗДА ЗА КАЧЕСТВО ПАРИЖ 2002 ГОДИНА
ЗЛАТНА ЗВЕЗДА
ЗА КАЧЕСТВО

ЖЕНЕВА 2000 година
ЗЛАТНА ЗВЕЗДА ЗА КАЧЕСТВО ЖЕНЕВА 2000 ГОДИНА
ЗЛАТЕН ЛЪВ

СОФИЯ 1996 година

София 2000 година

София 2005 година
ЗЛАТЕН ЛЪВ СОФИЯ